ECDL ECDL ECDL

 

 

 

Tanfolyamainkon az egységes európai szintrendszer (KER) alapján történik a tanítás, a nyelvtudásmérés és az értékelés. Kezdőtől a középfokú nyelvvizsgáig 4 tudásszinten (A1, A2, B1, B2) folyik az oktatás. A tudásszintek egymásra épülnek.

Az egyes modulok meghatározott szintet jelentenek a hallgatók készségeinek kialakításában. A modul befejezésekor a hallgatóknak meg kell felelniük a modul elvárásainak a hallott és olvasott szöveg megértésében, beszéd- és íráskészségben, a nyelvi eszközök gazdagságában.

A B1 szintet is sikeresen elvégző hallgató alapfokú nyelvvizsgának, a B2 szintet elvégző hallgató pedig középfokú nyelvvizsgának megfelelő szintű tudást szerez.

A tanórákon a hallgatóknak lehetőségük van a tananyag elemeinek begyakorlására. Ezt többféle módszer segítségével érjük el, például szerepjátékkal, pármunkával, helyzetgyakorlattal. Ezek a módszerek nem csak az anyag elmélyítéséhez és gyakorlásához hasznosak, de változatossá, érdekessé és színessé is teszik az órákat. A tanulásnak ez a formája amellett, hogy hatékony, szórakoztató és sikerélményt is biztosít a tanulók számára.

Tanfolyamokat indítunk egyéni hallgatók és cégek számára egyaránt. Cégekhez kihelyezett nyelvtanfolyamok lebonyolítását is vállaljuk. Ebben az esetben a megrendelő cég meghatározhatja a tanfolyam helyszínét és idejét, a csoport létszámát, az óraszámot, az oktatás intenzitását.

 

 

 

 • ECDL vizsgára felkészítő tanfolyam
 • Operációs rendszer
 • Szövegszerkesztés,haladó
 • Táblázatkezelés, haladó
 • Internet és kommunikáció
 • Adatbázis-kezelés
 • Prezentáció készítés
 • Weblapkészítés
 • Képszerkesztés
 • Adatbázis gyakorlati alkalmazása
 • Nyelvtanfolyamok
 • Gépírás
 • CAD-CAM Informatikus