ECDL ECDL ECDL

 

GINOP 6.1.2 projekt A „Digitális szakadék csökkentése” projekt célja:

- a lakosság digitális kompetenciájának növelése,
- hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához,
- ösztönzi a társadalmi felzárkózást segítő további felnőttkori tanulást,
- javítja a hozzáférést az IKT (információs és kommunikációs technológiák) használatot igénylő technológiai környezetben megnyíló álláslehetőségekhez.


A projekt kiemelt célcsoportja:

- az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők,
- a kedvezményezett járásokban élők,
- a közmunkások,
- a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők,
- a megváltozott munkaképességűek,
- a több eltartottal egyedül élő felnőttek.
- 16 évet betöltött, 65 év alatti
- kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek
- előnyt élveznek azon személyek, akik elvégezték az általános iskola nyolc osztályát és legfeljebb alapfokú részszakképesítésben szereztek bizonyítványt.


A képzés főbb paraméterei:

- Óraszám: 35 óra
- Csoportlétszám: 15 fő
- A képzéshez szükséges eszközök: a képző intézmény biztosítja
- Képzések megvalósulása: 2016 szeptember és 2017 október között


Milyen képzésekre lehet támogatást kérni?

- Az IKER1 és IKER 2 elnevezésű kompetenciafejlesztő képzésekre lehet jelentkezni.


Az IKER 1 és IKER 2. szintű képzési programok rövid bemutatásaIKER 1. : “Első lépések a digitális világba” 35 óra A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

- tudja használni az infokommunikációs eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat,
- tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét,
- tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni,
- tudjon egyszerű mentési műveleteket végezni,
- tudjon az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni,
- tudjon elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával,
- az infokommunikációs eszköze megismert funkcióit biztonságosan tudja használni.


IKER 2. : “Önállóan használom az informatikai eszközömet” 35 óra A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

- használja az okos eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére a legfontosabb beállítási lehetőségeket,
- használja a saját okos eszközén lévő operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
- tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni,
- az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására használja fel,
- elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és képes legyen azokat egyszerű módon kezelni,
- képes legyen közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem),
- tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét.


JELENTKEZÉS!

Forrás

 

 

 

 

 • ECDL vizsgára felkészítő tanfolyam
 • Operációs rendszer
 • Szövegszerkesztés,haladó
 • Táblázatkezelés, haladó
 • Internet és kommunikáció
 • Adatbázis-kezelés
 • Prezentáció készítés
 • Weblapkészítés
 • Képszerkesztés
 • Adatbázis gyakorlati alkalmazása
 • Nyelvtanfolyamok
 • Gépírás
 • CAD-CAM Informatikus